Vol 13, No 5 (2016)

Studies in Literature and Language

Studies in Literature and Language, Vol.13, No.5, November 30, 2016

Table of Contents

Articles

Maha Mahmoud Otoum, Ismail Suliman Al Mazaidh
PDF
1-10
Xiaoning WANG
PDF
14-19
Jin WANG, Min YIN
PDF
20-23
Hu CHENG
PDF
24-31
Yan WANG
PDF
32-35
Qianbo LI
PDF
36-40
Jiejing WEI
PDF
41-49
Leilei LIU
PDF
50-56
Jia’nan Tu
PDF
57-60
Jing YANG
PDF
61-65
Jiqun LÜ
PDF
66-69