Vol 15, No 7 (2019)

Canadian Social Science

Canadian Social Science, Vol.15, No.7, July 31, 2019

To see an article, click its [PDF] link. To see one abstract at a time, click its title link.

Email Submission: css@cscanada.org;css@cscanada.net

Online Submission

Table of Contents

Articles

Lun WANG
PDF
1-5
Jianguo LIU, Yu WANG
PDF
6-10
Jixing LONG, Shiyi ZHOU
PDF
11-14
Walid Alkhatib, Miss Nafiso Mohamed
PDF
15-21
Xi LUO
PDF
22-28
Kenneth Ubani
PDF
29-39
Norhafizah Md Zain, Farah Adila Abdullah, Tengku Halimatun Sa’adiah T. Abu Bakar, Nurhanan Abdul Rahman, Nurul Azwa Mohamed Khadri, Ch Huck Ywih, Zul Ariff Abdul Latiff
PDF
40-44
Yang BAI
PDF
45-49
Yingying LI
PDF
50-54
Getahun Kumie Antigegn
PDF
55-60
Jian CHEN, Xiaoli LI, Weibin LIN
PDF
61-63
Lianyue SUN, Su CHAI
PDF
64-69
Shu MENG
PDF
70-75
Yuming ZHANG, Yuying LI
PDF
76-80

French Article

Jianghui HUANG
81-97
Fengling LI
PDF
98-102