Vol 11, No 6 (2016)

Higher Education of Social Science

Higher Education of Social Science, Vol.11, No.6, December 31, 2016

Table of Contents

Articles

Wei LIU, Lin CAO
PDF
1-7
Xinji SHEN
PDF
8-11
Shenghao ZHANG
PDF
12-15
Chunhong LIU
PDF
16-19
Chunling GENG
PDF
20-23
Yanfang HOU
PDF
24-27
Xinjun MA
PDF
28-30
Wei LI
PDF
31-34
Shenghao ZHANG
PDF
35-38
Dan YANG
PDF
39-43
Yufang CHEN, Yi TANG
PDF
44-50
Minlin WEN, Yali CHEN
PDF
51-54
Seyed Abolghassem Fatemi Jahromi, Alma Forouzan, Razieh Gholaminejad
PDF
55-65