Vol 3, No 2 (2007)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.3, No.2, June 30th, 2007

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol. 3 No.2 2007
PDF
P(I)
TABLE DES MATIèRES
Vol. 3 No.2 2007
PDF
P(II)
目錄
Vol. 3 No.2 2007
PDF
P(III)

Articles

Fa-yuan LI
PDF
1-7
Cai-qin ZGANG
PDF
8-15
Ai-min ZOU, Mei-ning WANG, You-mei GAO
PDF
16-19
Xiao-qing SUN, Yan ZHENG
PDF
20-23
Qiu-juan ZHU
PDF
24-27
Xiu-jie LI
PDF
28-31
Yan-li YU
PDF
32-36
Ai-ling WANG
PDF
37-40
Luan HONG
PDF
41-45
Ya LIU
PDF
46-49
Chun-mei REN, Jian ZHOU
PDF
50-53
Fen XIAO
PDF
54-56
Jie-wen DI
PDF
57-59
Yu-di LI
PDF
60-63
Li-li ZHANG
PDF
64-66
Jing-yuan GUAN
PDF
67-72
Yan-ru WAN, Jia HUANG
PDF
73-79
Yu-shan LIU
PDF
80-83
Li-jian QIN
PDF
84-89