Vol 8, No 1 (2014)

Studies in Literature and Language

Studies in Literature and Language, Vol.8, No.1, February 28,  2014

Table of Contents

Articles

Hamad S. Aldosari
PDF
1-5
Muhammad Umar Farooq
PDF
6-19
Min Guo, Qun ZHONG
PDF
20-23
Xiping LI
PDF
24-31
Guoxiang WU
PDF
32-38
Lihua YANG
PDF
39-42
Qiushi WANG
PDF
43-47
Hsiu-Ying Liu, Cheng-Chung Kuo
PDF
48-56
Basel Al-Sheikh Hussein, Ibrahim Abushihab
PDF
57-61
Enli LIANG
PDF
62-65
Yongxue TANG
PDF
66-70
Meihua WANG
PDF
71-75
Min GUO
PDF
76-79
Daoshan MA, Shuo ZHANG
PDF
80-84
Hamdy Al-Jabry, Mohammed M. Salahuddin, Abdul Latif Al-Shazly
PDF
85-95
Xiaomi ZHANG
PDF
96-99
Haibo WANG
PDF
100-105
Jiexiu LIU
PDF
106-109
Jingrui HUI
PDF
110-115
Fangpeng GAI
PDF
116-119
Ji'nan JIA
PDF
120-125
Pu ZHAO
PDF
126-129
Joy M. Etiowo
PDF
130-139