Vol 11, No 4 (2016)

Higher Education of Social Science

Higher Education of Social Science, Vol.11, No.4, October 31, 2016

Table of Contents

Articles

Ke SHANG, Haomiao HE
PDF
1-7
Xue JIANG, Yuchen TIAN
PDF
8-13
Oberiri Destiny Apuke
PDF
14-17
Xin LI, Guo Zhiyuan
PDF
18-22
Yushan ZHAO, Yanan XU
PDF
23-27
Yan DING, Feifei WANG, yuxin ZHANG
PDF
28-31
Qian WANG
PDF
32-36
Yue WU, Yuxin LIU, Maojiang WANG
PDF
28-31
Xima YUE
PDF
41-43
Min HUI, Guifang SUN, Lei ZHANG
PDF
44-49
Yong HE
PDF
50-53
Shanshan YU
PDF
54-57
Yan WANG
PDF
58-62