Vol 8, No 6 (2012)

Canadian Social Science

Canadian Social Science, Vol.8, No.6, December 31, 2012

Table of Contents

Editorial Office
 
PDF

Contents

CSS editor
PDF

Articles

Ewald Kiel, Sabine Weiß, Thomas Eberle
1-10
Shuai GE, Cheong Kuan-long, Hao HU, Yitao WANG
11-17
Daixing TANG, Xiaoping LI, Qing CHEN
18-26
Yunfeng GE
27-32
Mehrzad Javadi Kouchaksaraei, Mohammad Reevany Bustami
33-38
Dong XI
39-44
Olusoji James George, Olusanmi C. Amujo, Nelarine Cornelius
45-53
Yuanqin PENG
54-59
Penprapa Kuapituk, Songsak Phusee-orn, Nawamin Prachanant
60-67
Joseph K. Ukwayi, Eja E. Eja, Felix E. Ojong, Judith E. Otu
68-74
Hailing CAO
75-77
Achimugu Hassan, Abubakar Y. Idu, Agboni Joy Uyo, Orokpo John Ogbole
78-90
Evans O. N. D. Ocansey, John A. Enahoro
91-95
Yanyan LIU
96-101
Anietie E. Efi, Sunday S. Akpan
102-109
Debin HOU
110-113
Ademola Adebisi
114-122
Jiabing WANG
123-129
Nkanikpo Ibok Ibok, Sunday Umana Victoria, Godswill Agu Agu
130-136
Jian LI
137-140
Furong JIANG, Tony Lu ZHANG
141-146
Adnan Al-Nuemat Ahmed, Isaaf Alazab Saleem
147-152
Thikraiat Soufan, Shatha Abdul-Khaliq, Ruba Abu Shihab
153-159
Zhiwen ZHANG
160-164
Qiang KANG
165-169
Min LEI
170-178
Rui CUI
179-181
Wei FAN, Ning ZHAO, Xuejun CAI, Jianchun FU
186-194
Wen FANG, Mengchun DING
195-197
Haibin YU
198-200
Meng TANG, Kai SUN
201-205
Meng TANG, Xinyu TAN
206-211
Meng TANG, Xiaoye CHENG
212-219
Shuyan WANG, Qinglu ZHANG
220-224
Jiqun LÜ
225-230
Mu WANG
231-233
Yujia ZUO
182-185
Submission of Manuscripts
 
PDF