Vol 9, No 4 (2015)

Management Science and Engineering

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.9, No.4, December 20, 2015

Table of Contents

Articles

Yuan WANG, Zuojun WANG, Xiaokang DU
PDF
1-6
Yue LIU, Jing SUN
PDF
7-14
Baojun SUN, Chunhua FENG
PDF
15-18
Mingxia ZHANG, Bo ZHAO
PDF
19-24
Yingying WU
PDF
25-29
Jinju LIU, Meng LÜ
PDF
30-34
Xiaokang DU, Zuojun WANG, Yuan WANG
PDF
35-39
Li NI
PDF
40-45
Noura Al-Alawi
PDF
46-55
Jie DUAN, Kejuan XUE, Xiangyang SUN
PDF
56-63
Zhenggang HUO, Haibo HE, Ruifang WANG
PDF
64-67
Zhijun CHEN
PDF
68-71
Fang HU, Dayong WANG
PDF
72-75
Yongtao WANG
PDF
76-80