Vol 10, No 4 (2016)

Higher Education of Social Science

Higher Education of Social Science, Vol.10, No.4, April 30, 2016

Table of Contents

Articles

Qin XU
PDF
1-4
Bingyao HU
PDF
5-8
Jiang LAN, Ya YANG
PDF
9-12
Weili LIAN, Guangliang GUO
PDF
13-48
Yuanhua CHEN, Xiaoyu WANG
PDF
19-22
Dongfang CHEN
PDF
23-26
Hongxia SUN
PDF
27-31