Vol 13, No 5 (2017)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.13, No.5, May 31, 2017

Table of Contents

Articles

Qiang HUANG
PDF
1-11
Abiodun Simeon Ige
PDF
12-20
Xi JIANG
PDF
21-25
Sinan Çaya
PDF
26-33
Yanfang HOU
PDF
34-37
Chang ZHENG
PDF
38-41
Tao WANG
PDF
42-45
Yajun ZHANG, Jiahua LI
PDF
46-48