Vol 3, No 4 (2007)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.3, No.4, December 31, 2007

Table of Contents

Content

CONTENTS
Vol.3 No.4 2007
PDF
P(I)
TABLE DES MATIèRES
Vol.3 No.4 2007
PDF
P(II)
目錄
Vol.3 No.4 2007
PDF
P(III)

Articles

Yuan-chao LIU
PDF
1-20
Jiang-hua HU, Zong-cheng ZHANG
PDF
21-28
Mo HU, Le LUO
PDF
29-35
Hua GE, Xiao-hui CHEN, Xiao-hui CHEN
PDF
36-39
An YAN
PDF
40-44
Yan-li SHAO
PDF
45-48
Pei-pei REN
PDF
49-55
Li-ping WANG, qing-shan LI, Ya-qin HAO, Zhu-bai LIU
PDF
56-62
You-mei GAO, Ai-min ZOU, Mei-ning WANG
PDF
63-67
Jian-hua HE
PDF
68-74
Dong YANG
PDF
75-78
Wen-jie SHANG
PDF
79-82
Xuan YUAN
PDF
83-88
Gang-li QI, Yan-jie HE
PDF
89-100