Vol 1, No 2 (2007)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.1,No.2, December 20, 2007.

Table of Contents

Articles

Jun-wen FENG
PDF
1-13
Ping-Qing LIU, Yong-hui GA0, Qiang GU
PDF
14-21
Hong-xia LI, Xian-yun MENG, Ning LI
PDF
22-28
Ya-ping LEI, Jing-fang JIA
PDF
29-35
Dian-yu JIANG, Jing-cai PAN
PDF
36-42
Xiao-yan LI, Jun-wen FENG, Wei-wei TANG, Ji-ming YANG
PDF
43-48
Mo HU, Le LUO
PDF
49-56
Wei-wei TANG
PDF
57-62
Ju BAI, Jun-wen FENG, Cheng-lin MIAO
PDF
63-67
Jun SU, Gen-jiu XU
PDF
68-75
Jian-hua PENG
PDF
76-80
Kun WANG
PDF
81-86
Li-jian QIN
PDF
87-92
Zhen LI
PDF
93-98