Vol 3, No 3 (2009)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.3,No.3, September 20, 2009.

Table of Contents

Content

Vol. 3 No. 3 2009

REVIEW

Thenmolli Vadeveloo, Nor Syamaliah Ngah, Kamaruzaman Jusoff
1-8
Liang CAO, Shi-xiao WANG, Liang-hua WANG
9-19
Wei GUO
20-27
Nadhrah A. Kadir, Kamaruzaman Jusoff
28-37
Jia-jun ZHU, Jian-guo ZHENG, Chao-yong QIN
38-53
Shuang-liang YAO, Hong-xia SUN, Pei-lan SHEN, Chun-guang LIAN
54-68
Sofia L. Eremina
69-90
Pei ZHAO
91-95
Yonghong TAO, Ailin QI
96-100
OBENG NYANTAKYI CLEMENT
101-106