Vol 3, No 4 (2009)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.3, No.4, December 20, 2009.

Table of Contents

Content

CONTENTS Vol. 3 No. 4 2009
PDF

Articles

Rohana Othman, Halimi Ponirin, Erlane K Ghani
PDF
P1-15
H.M. Ashraf Ali
PDF
P16-26
M. Ali ÜLKÜ
PDF
P27-33
Mohd Rozaiman Aziz, Roslan Ahmad, Kamaruzaman Jusoff
PDF
P34-41
Ping LIU
PDF
P42-52
Jin-zhao WANG, Jing WANG
PDF
P53-58
Abdullah Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Zalena Ahmad Zalena Ahmad, Yoshi Takahashi
PDF
P59-70
Yan WANG
PDF
P71-77
Zhen-jia ZHANG
PDF
P78-80
Norhidayah Ali, Kamaruzaman Jusof, Syukriah Ali, Najah Mokhtar, Azni Syafena Andin Salamat
PDF
P81-90
Shui-Ling SUN, Ping PENG
PDF
P91-100