Author Details

TIAN, Xinjiang, Global Times Online (Beijing) Culture Communication Co., Ltd., Xi’an, China.