Author Details

ZHANG, Lu, Professor, School of Law, Chongqing University, Chongqing, China.