Author Details

ZHANG, Hong, Department of China Academy of Financial Research, Zhejiang University of Finance & Economics, Hangzhou, China.