Vol 10, No 2 (2014)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.10, No.2, April 30, 2014

Table of Contents

Articles

Carolina Becerra Sepúlveda
PDF
1-9
Shuang WU, Fang ZHOU
PDF
10-14
Juan CHEN, Xingduan DU
PDF
15-24
Yaqi HU
PDF
30-33
Yanyu CHEN, Zilong MA, Xueru SHI
PDF
34-37
yingqi YE, yin ZHANG
PDF
38-42
Huaxue WANG, Dechang JI
PDF
43-47
Mami Wakabayashi
PDF
48-56
Yan YAN
PDF
57-61
Enli LIANG
PDF
62-80
Xiaowei Guan
PDF
81-84
Lingling HE
PDF
85-91
Yun DENG
PDF
92-97
Yueh-Ting Lee, Victor C. Ottati, Canchu Lin, Sydney Xinni Chan
PDF
98-111
Huamin WANG
PDF
112-117
Xiaoxue WANG
PDF
118-124
Leping YANG
PDF
125-127
Peng ZHAO
PDF
128-133
Min LEI
PDF
134-140
Ling YUN
PDF
141-144
Jingfeng QI
PDF
25-29