Vol 2, No 1 (2008)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.2,No.1, February 20, 2008.

Table of Contents

Articles

Jun-wen FENG
PDF
1-10
Ping-Qing LIU, Hua-Jie SUI, Qiang GU
PDF
11-20
Ke-yi WANG, Lian-sheng DONG
PDF
21-31
Li-yun QI, Ke-yi WANG, Xiao-shu WANG, Fang-fang ZHANG
PDF
32-38
Wei-guo XIAO, Ming LI
PDF
39-48
Chao SUN
PDF
49-53
Hui-yuan MAO, Ze-ping WANG
PDF
54-60
Jian-hong ZHAO, Wen-hong BI
PDF
61-66
Lin CHEN, Zhi-lin QIAO
PDF
67-76
Ming CHEN, Jun-wen FENG, Xiao-yan LI
PDF
77-85
Hong CHEN, Shuai SHI
PDF
86-96
Mei HONG
PDF
97-100
Zhen-jia ZHANG
PDF
101-106