Vol 3, No 1 (2009)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.3,No.1, March 02, 2009.

Table of Contents

Articles

I-Shin CHANG, Jing WU
PDF
1-8
Anizah Hj Zainuddin
PDF
9-16
Xue-jian XUAN, He XU
PDF
17-25
Xiang SU, Hong-xia SUN, Chun-guang LIAN, Xi-ma YUE
PDF
26-35
Guang-rong TONG, Yuan-yuan LIU
PDF
36-40
Shan HUA, Xin GAO, Xiao-yan LI, Jun-wen FENG
PDF
41-50
Qi-yue XIONG, Rui LIU
PDF
51-59
Xia ZHENG
PDF
60-69
Wen-yong WU
PDF
70-72
Pei-xing YU
PDF
73-75