Vol 12, No 1 (2018)

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.12, No.1, March 20, 2018

Table of Contents

Articles

Yilan DAI
PDF
1-11
Zhaobo CHU, Hao JIN
PDF
12-21
Lei YANG, Shihui LUO
PDF
22-41
Yong LIU, Yanmin ZHAO
PDF
42-50
Jingping FENG, Jian HU, Airong WANG, Ling CHEN
PDF
51-57
Canbin YU
PDF
58-61
Zhiyun HU
PDF
62-65
Cheng CHEN, Keya DENG, Xinhui FAN, Hui WANG
PDF
66-68