Vol 10, No 2 (2016)

Management Science and Engineering

MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING, Vol.10, No.2, June 20, 2016

Table of Contents

Articles

Songhua LI
PDF
1-4
Mohit Maheshwarkar, N. Sohani
PDF
5-23
Zheng HUA, Xikun SU
PDF
24-26
Zhihong WU
PDF
27-32
Zaiqiang HUO, Xiaoling SHU
PDF
33-39
Mozfi mohammad Al-Amyan
PDF
40-50
Wei NIE, Yueliang SU
PDF
51-56
Ke SHANG, Yaowei HU
PDF
57-61
Faraj Harahsheh, Mohamed Abu Qulah
PDF
62-69
Dongping TANG, Jingchun LEI
PDF
70-76
Zhongcheng LIU, Yanyan YAO
PDF
77-80
Nanshui JIN, Xin CHEN
PDF
81-84
Weichao YANG
PDF
85-88
Chen CHEN, Wenzheng HE, Jun CHEN
PDF
89-93