Author Details

YANG, Jianmin, Tianjin Branch of CNOOC Ltd., Tianjin, China.