Vol 6, No 2 (2013)

Advances in Natural Science

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i254

Advances in Natural Science, Vol.6 No.2, June 30, 2013

Table of Contents

Articles

N. B. Akaagerger, F. O. Ujah, E. H. Aligba
PDF
8-12
Chih-Yueh WANG
PDF
13-17
Kurup A. Ravikumar, Parameswara Achutha Kurup
PDF
18-31
Cong YU, Xuefeng WANG, Jifeng MA
32-38