The Effect of Programme Costs in the Adaptation of Furniture Industry Accounting Information Systems on General Production Expenses and Recognition

Orhan Bozkurt, Şükrü Dokur, Adem Yıldırım

Abstract


The subject of this study is the change of operational costs when accounting information system is used; and special cases in registering this change in accounting records and how the costs will change in case accounting information system is used in a business. To do this, Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) operating in Turkish furniture industry was examined. Lowering the costs is an important objective in manufacturing businesses. In this respect, accounting information systems (AIS) provide significant contributions. The aim of this study is to explain this contribution , the new programme adaptation and its cost, the new programme purchasing accounting records and to offer solutions. At the end of the study, it was found that in case businesses carry out all their transactions over one single programme lowered their general production expenses significantly. In addition, this study shows that operational efficiency will be ensured in case AIS is used. Some other results are given in the study. 


Keywords


Accounting Software, Software Types, Intangible Asset, Accounting Valuation Turkish Accounting Standards(TAS)-38

Full Text:

PDF

References


Arkun , O. F., & Öcal, Fikret (1975). Yönetim Muhasebesi Ders Notları. Beyazıt İktisadi ve Tic. İlimler Yüksek Okulu Yayın ve Yardım Derneği Yayınları, 31, İstanbul, s. 8.

Brynjolfsson, E., & Hıtt, L. (2003). Computing productivity: Firm-level evidence. The Review Of Economics And Statistics, 85(4), 793-808. Retrieved from http://Dx.Doi.Org/10.116 2/003465303772815736

Cemalcılar, Özgül., & Erdoğan, Nurten (1997). Genel Muhasebe. 4. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul, s. 5.

Çınar, H. (2005). An overview of the furniture design education and the furniture industry in Turkey. Eğitim Ve Bilim, 30(137), 82.

Clinton, B. D., & Van Der Merwe, A. (2006). Management accounting: Approaches. Techniques, and Management Processes, Cost Management, 20(3), 14-22.

Çolak, M., & Ulucan, A. (2012). Mobilya Endüstrisinde Kârlılığı Etkileyen Faktörlerin UTADIS Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Sosyoekonomi, 8(1), 249-262.

D. P. T. Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (1970). Gelir (Kar ve Zarar). İstanbul, s. 34-35.

Dizdar, Ercüment N., & Özen, Ramazan (2010). Ahşap Mobilya Endüstrisinde Üretim Verimliliği İçin İş Etüdü Uygulamaları. Teknoloji, 2001, Sayı 1-2, 1-9.

Do, TÜİK (2013). Dış Ticaret Veri Tabanı, Erişim tarihi: 17 Ocak 2013. Retrieved from http://www.Tuik.Gov.Tr/Start

Garrıson, R. H., & Noreen E. W. (1997). Managerial Accounting, (8th ed.), Irwin.

Grande, Elena Urquía., Estébanez, Raquel Pérez., Colomina, & Clara Muñoz. (2011). The impact of Accounting Information Systems (AIS) on performance measures: Empirical evidence in spanish smes. The International Journal Of Digital Accounting Research, 11, 25 - 43.

Gürleyen, L. (2012). Mobilya endüstrisinde kullanılan bilgisayar destekli makinelerde point to point makinesi kullanıcı görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 112.

Gürpınar, Koray., Barca, Mehmet (2008). Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Avantajının Yönetici Görüşleri Işığında Değerlendirilmesi. Bilgi, 16(1), 99-126.

Kayacıklı, T., & Hiperlink (2003). Dünyada ve Türkiye’de mobilya sektörü. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.

Kızıl, A. (1998), Genel Muhasebe Dönem içi ve dönem sonu işlemeleri, Der yayınları, İstanbul. 3. Basım. s. 1.

Korkut, S., Çakar, D., ve Bekar, İ. (2010). Türkiye Ahşap Kurutma Endüstrisinin Mevcut Durumu. Temel Sorunları Ve Gelecek Yönelimleri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 109.

Küçük, Ergün (2005). Yeni Üretim Ortamında Genel Üretim Maliyetleri Ve Kayseri’deki Bazı Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz – Aralık.

Küçük, Ergün., & Doğan, Ahmet (2009). Özellikli Durumlar Bağlamında Muhasebe İşlemlerinde Hasılatın Kayda Alınması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı, 33, Temmuz-Aralık 280s. 279-293.

Sevilengül, Orhan (209). Genel muhasebe. Gazi Kitabevi, 15. Baskı: Ankara.

Suerman, Jan-Christoph (2006). Bilanzierung von software nach HGB, US-GAAP und –integrative analyse der regulengen su antsatz, bewertung und umsatzrealisation von softrware aus hersteller- und anwendersicht, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Julius Maximillan Universitat zu Würzburg.ten alan (Kayacıklı, 2003).

Sümer, Haluk., & Erer, Mert (2010). Yazılımların (Tms 38’e Göre) değerlemes. Mali Çözüm, Sayı, 98 .

Turkey Market Statement 70th Session of Unece Timber Committee 16-19 October 2012, Geneva.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/j.mse.1913035X20140801.4402

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)
Share us to:   


Reminder

  • How to do online submission to another Journal?
  • If you have already registered in Journal A, then how can you submit another article to Journal B? It takes two steps to make it happen:

1. Register yourself in Journal B as an Author

  • Find the journal you want to submit to in CATEGORIES, click on “VIEW JOURNAL”, “Online Submissions”, “GO TO LOGIN” and “Edit My Profile”. Check “Author” on the “Edit Profile” page, then “Save”.

2. Submission

  • Go to “User Home”, and click on “Author” under the name of Journal B. You may start a New Submission by clicking on “CLICK HERE”.


We only use three mailboxes as follows to deal with issues about paper acceptance, payment and submission of electronic versions of our journals to databases:
caooc@hotmail.com; mse@cscanada.net; mse@cscanada.org

 Articles published in Management Science and Engineering are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY).

 MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING Editorial Office

Address:1055 Rue Lucien-L'Allier, Unit #772, Montreal, QC H3G 3C4, Canada.

Telephone: 1-514-558 6138
Http://www.cscanada.net Http://www.cscanada.org

Copyright © 2010 Canadian Research & Development Centre of Sciences and Cultures