Vol 12, No 2 (2016)

International Business and Management

International Business and Management, Vol.12, No.2, April 30, 2016

Table of Contents

Articles

Huili YAO, Tao ZHOU, Zhenzhen WANG
PDF
1-4
Minyang TAO, Bo XU
PDF
5-9
Da LIU, Zimin LIU
PDF
10-17
Sunday Alewo Omale
PDF
18-28
Huili YAO, Zhenzhen WANG, Tao ZHOU
PDF
29-33
Bin TU, Nian’en GUO
PDF
34-39
Yongsheng LIU, Xuan WEI
PDF
40-46
Yasamin Razeghi, Ahmad Roosta, Manijeh Gharache, Akbar Alemtabriz
PDF
47-57
Shu’an HU, Zhaozhan LIN
PDF
58-63
Xinxia LÜ
PDF
64-71