The Role of Art and the Collective Unconscious of Jung in the Process of Raising a Child

Adam Adamski, Bohdan Borowik

Abstract


A child during their stay in the nursery should be equipped not only with adequate supply of physical forces but the nursery is a place where children are given a basis for their further comprehensive upbringing and are prepared for school education. During this time, a child obtains mental, physical, emotional and social maturity, as well as a certain degree of strength and resistance to stressful situations. Art and movement can help a child in this educational process. A special attention should be paid here to the theater forms that involve many elements of art. Theatre uses the word, sound, visual art and movement; it inspires and satisfies child’s intellectual, expressive, aesthetic, emotional and cultural needs as well as learns how to live, explains, clarifies and comments life. A very important role in the development of child’s personality is also played by fun and dance. In dance, one can reduce negative emotions, stress and tension of body and mind. Dance reduces anxiety, improves concentration, reduces psychophysical tension, relieves excess of energy and aggression, improves motor coordination and strength, improves self-esteem and changes the behavior profitably.


Keywords


Movement; Dance; Rhythm; Singing; Education, Upbringing

Full Text:

PDF

References


Adamski, A. (2003). Rola muzyki w procesie wychowania dzieci i młodzieży. W: D. Czubala & G. Grzybek (red), Wokół wychowania. Wyd. AT H. Bielsko- Biała.

Adamski, A. R. (2004). zabawa, muzyka jako czynnik aktywizujący osobowość dziecka. W: Dziecko w świecie zabawy Pod. red. M. Dymarowej. Wyd. Impuls. Kraków.

Adamski, A. (2005a). Komputer i Internet w badaniach psychologicznych (pp.84-90). W: Informatyka w edukacji i kulturze. Praca zbiorowa Pod red. Andrzeja Mitasa. Cieszyn.

Adamski, A. (2005b). Komputer a nadpobudliwość psychoruchowa (pp.91-97). W: Informatyka w edukacji i kulturze. Praca Zbiorowa Pod. red. Andrzeja Mitasa . Cieszyn.

Adamski, A. (2006). Rola procesów bioelektronicznych w kształtowaniu percepcji zmysłowej i funkcji psychicznych człowieka, wyd. Uniwersytet Śląski . Katowice.

Adamski, A. (2007). Psychologiczny wymiar czasu i przestrzeni w ontogenezie człowieka (p.127). Wyd. Compal: Bielsko- Biała.

Adamski, A. (2008). Percepcja muzyki, jej wymiar w sztuce i psychologii kwantowej. Wyd. Compal, Bielsko- Biała.

Asyngier–Kozieł, A. (2003). Teatr- dziecko - edukacja. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3.

Baran, Z. (1966). Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka. Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, 189-198.

Burowska, Z. (2004). W współczesne systemy wychowania muzycznego (pp. 32-43).

Cybulska, J.- P. (1976). Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wyd, Szkolne i Pedagogiczne.

Dalcroze, E. J. (1965). Rytmika i nowoczesna sztuka ruchu. W: (red): Wojnar I., Wychowanie Przez Sztukę. Przeł. A. Kruz.. Warszawa: PWN.

Dennison, P. E., & Dennison, G. E. (1990). Edu-Kinesthetics in- depta. The seven dimensions of intelligence ventura. CA: Educational Kinesiology Foundation.

Dziamska, D. (2005). Edukacja przez ruch. Warszawa: Wyd. WSiP.

Drzewicka, A., (2001). Dziecko i teatr. Wyd. WSiP. Życie Szkoły, nr 10.

Fręś, J. A. (1990). Edukacja teatralna w szkole średniej. Założenia- metody- promocje. Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Katowice: Odział w Katowicach.

Galijska, E. (1981). Diagnostyczne i terapeutyczne aspekty stosowania muzyki w lecznictwie. Polski Tygodnik Lekarski, 26, 34-45.

Gniewkowski, W. (1985). Gimnastyka twórcza R. Labana. Wychowanie w Przedszkolu, 5, 76 - 83.

Hannaford, C. (1995). Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Warszawa: Wyd. Medyk.

Hentig, H. (2004). Ein fhrtung in den Bildungsplan 2004 (pp.7-19). In: Ministreium fur Kultur, Jugend und Sport Baden-W rtembergpp.

Jaczewski, A. (1998). Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa: Wyd. PZWL.

Jakubiec, S. (2006). Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania. Wyd. Impuls. Kraków.

Jung, C. G. A. (1939). The concept of the collective unconscious. W. Collected Works, 9, Princeton. USA: Princeton University Press.

Jung, C. G. A. (1950, ed.). Study in the process of individuation. W. Collected works, 9. Princeton. USA: Princeton University Press.

Jung, C. G. (1981). Archetypy i symbole. [Archetypes and symbols]. Tłum, z j, niem. Jerzy Prokopiuk. Warszawa, Poland: Spóldzielnia Wydawnicza Czytelnik

Juszczyk, S. (2000). Człowiek w świecie elektronicznych mediów- szanse i zagrożenia. Wyd. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice.

Klöppel, R., & Vliex, S. (1995). Rytmika w wychowaniu i terapii. Warszawa: PWN.

Koziełło, D. (2002). Taniec i psychoterapia. Wyd. KMK. Promotions. Poznań.

Kopacz, M. (1997). Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży. Psychoterapia (nr 4, p.45).

Krawicewicz, E. (1974). Wychowawcze funkcje sztuki. W: Pedagogika. Red: Goldewska J. Warszawa: PWN.

Kuźmińska, O., & Popielowska, H. (1995). Taniec, rytm, muzyka. AWF Poznań.

Laban, R. (1948). Modern educational dance. n P. N. Lindsay (Ed.). London: McDonald / Evans.

Loba-Wilgucka, U. (1992). Zabawa z piosenką. Poznań.

Marszałek, C. (1999). Rola tańca w rozwoju dziecka. Wychowanie w przedszkolu (nr2, p.105).

Michałowski, S. (1996). Sztuka jako inspiracja twórcza w toku spotkań i dialogów edukacyjnych. Kraków: Wyd. Impuls.

Morawski, S. (1963). Trojaka funkcja wychowawcza sztuki. Warszawa: Wyd. Estetyka.Księgarnia.

Nartkowska, H. (1986). Wychowanie dziecka nadpobudliwego. Warszawa : Nasza.

Norman, D. (1984). Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: PWN.

Obuchowicz-Caban, A. (1996). Terapeutyczne funkcje muzyki. Plastyka i Wychowanie, 3, 20-23.

Popek, S. (1988). Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. WSiP.

Potacze, V. (1998). Muzykowanie w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu (nr 4, p.297).

Przychodzińska-Kaciczak, M. (1974). Dziecko i muzyka. Warszawa: PWN.

Rudziński, W. (1987). Nauka o rytmie muzycznym (p.112). Kraków: PWM.

Sherborne,V. (1990). Developmental movement for children. London, Cambridge: Cambridge University Press .

Sherborne, W. (2003). Ruch rozwijający dla dzieci. PWN. Warszawa.

Śliwerski, B., & Piekarski, J. (2000). Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy Wyd. Impuls Kraków.

Śliwerski, B. (2001). Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Kraków.

Sloboda, J. (2002). Umysł muzyczny. Warszawa: Poznawcza psychologia muzyk PWN.

Stadnicka, J. (1998). Terapia dzieci muzyką,ruchem i mową. Warszawa: WSiP.

Starosta, W. (1997). Znaczenie aktywności ruchowej w zachowaniu i polepszaniu zdrowia człowieka. Lider (nr 4, p.3-13).

Steiner, R. (1992). Wychowanie bez lęku: Pedagogika steinerowka. Warszawa: Społ.eczne Towarzystwo Oświaty.

Suchodolski, B. (1969). O wychowaniu estetycznym. Warszawa: PWN .

Szafraniec, S. (2003). Między sztuką a terapią (pp.103-139). Obszary poszukiwań. W : Dziecko i sztuka, wsparcie, terapia. Pod red: Mirosławy Kapnik i Katarzyny Krasoń Wyd. Uniwersytet Śląski Katowice.

Szuman, S. (1975). O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: PWN.

Uchyła- Zroska, J. (1999). Sztuka wyrażona mową i śpiewem. W: Muzyka w edukacji i Wychowaniu Red: Danel-Bobrzyk H. Wyd. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice.

Wach, A. (2000). Gry komputerowe-niewinna zabawa, czy zagrożenie? Edukacja Medialna, 1, 28-32.

Warszawski, R. (2002). Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Wyd. Akapit. Toruń.

Welhan, J. (1999). Walory zajęć muzyczno-ruchowych. Wychowanie w przedszkolu (nr 2, p.102).

Wojciechowska, A., & Bielańska A. (2001). Amerta Movement, czyli, Filozofia mchu’ w terapii osób chorych psychicznie. Psychoterapia (nr 1, p.116).

Wojna, r I. (1995). Teoria wychowania estetycznego. Żak. Warszawa: Wyd.

Wołoszyn, S. (1966). Rozważanie ogólne. Zarys pedagogiki. Red. In B. Suchodolski (Ed.). Warszawa: PWN.

Wygotski, L. (1984). Psychologia sztuki. Warszawa: PWN. In R. Zawadzki (Ed.), Psychologia i twórczość. Warszawa: Wyd. WSiP.

Żebrowska, M. (1973). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.3968/%25x

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Adam Adamski, Bohdan Borowik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Share us to:   


Reminder

  • How to do online submission to another Journal?
  • If you have already registered in Journal A, then how can you submit another article to Journal B? It takes two steps to make it happen:

1. Register yourself in Journal B as an Author

  • Find the journal you want to submit to in CATEGORIES, click on “VIEW JOURNAL”, “Online Submissions”, “GO TO LOGIN” and “Edit My Profile”. Check “Author” on the “Edit Profile” page, then “Save”.

2. Submission

Online Submission: http://cscanada.org/index.php/ccc/submission/wizard

  • Go to “User Home”, and click on “Author” under the name of Journal B. You may start a New Submission by clicking on “CLICK HERE”.
  • We only use four mailboxes as follows to deal with issues about paper acceptance, payment and submission of electronic versions of our journals to databases: caooc@hotmail.com; office@cscanada.net; ccc@cscanada.net; ccc@cscanada.org

 Articles published in Cross-Cultural Communication are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY).

 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION Editorial Office

Address: 1055 Rue Lucien-L'Allier, Unit #772, Montreal, QC H3G 3C4, Canada.
Telephone: 1-514-558 6138 
Website: Http://www.cscanada.net; Http://www.cscanada.org 
E-mail:caooc@hotmail.com; office@cscanada.net

Copyright © Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture